บ้านเยอะแยะ จะหาค่าพิกัดยังไงทีละเยอะๆ

1.เปิดไฟล์ AutoCAD ที่ต้องการค่าพิกัดขึ้นมาจากนั้น Save as เป็น DXF ไฟล์เวอร์ชั่นใดก็ได้ (ในขั้นตอนนี้ถ้าในไฟล์ AutoCAD มีเพียงเลเยอร์ที่ต้องการค่าพิกัด จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น)

2.เปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมา (ถ้าเครื่องใครยังไม่มีโปรแกรม QGIS เป็นฟรีแวร์ Opensource สามารถดาวน์โหลดมา install ได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ)

Map Plus เป็นแอพพลิเคชั่นฟรีของบริษัท Miocool Inc. สำหรับนำทาง ปักหมุด และเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างง่ายๆได้บน iOS มีจุดเด่นที่ฟังค์ชั่นการทำงานที่ไม่ซับซ้อน แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

การแบ่ง Zone ประเทศไทยในระบบ UTM

ระบบ Universal Transverse Mercators : UTM หรือระบบพิกัดฉาก ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดบนโลก ระหว่าง Latitude 84 องศาเหนือ และ Latitude 84 องศาใต้ มีหน่วยในการวัดเป็นเมตรพื้นที่โซนจะแบ่งตามระยะองศา Latitude เรียกว่า Zone

การแบ่ง Zone ในระบบ UTM

ถ้าเอาขอบเขตกริดของ UTM มาผ่าแบ่ง จะสามาถแบ่งออกได้เป็น 60 โซน ตามองศา Longitude ในแต่ละโซนจะมีระยะห่างโซนละ 6 องศา Latitude จะเท่ากับ 600,000 เมตร หรือ 600 กิโลเมตร โซนที่ 1 จะอยู่ระหว่าง Longitude ที่ 180 องศาตะวันตก ถึง…

นี่เป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อปี 2017 เกี่ยวกับวันทุ่นระเบิดสากล

วันที่ 4 เมษายนอาจเป็นวันที่ดูไม่มีอะไรพิเศษนักสำหรับสังคมไทยเรา แต่สำหรับในทางสากลแล้ว วันนี้เป็นวันที่ถูกสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันทุ่นระเบิดสากล (International Day of Mine Awareness and Assistance of Mine Action)

ภาพการทำลายวัตถุระเบิด

“ทุ่นระเบิด” อาวุธชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในสงคราม แบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ ๆ ตามการใช้งาน คือ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personel, AP) และทุ่นระเบิดทำลายยานพาหนะ (anti-tank, AT) สำหรับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลยังสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกตามวัตถุประสงค์ใน การใช้งาน เช่น ทุ่นระเบิดที่ต้องการทำลายเฉพาะคนคนเดียวที่เข้าไปเหยียบทุ่นระเบิด โดยคนที่อยู่ใกล้หรือในบริเวณไม่ได้รับบาดเจ็บด้วย และทุ่นระเบิดที่ต้องการทำลายบุคคลเป็นกลุ่ม ซึ่งมีทั้งชนิดสาดเศษเหล็กที่แตกออกเป็นสะเก็ดไปรอบตัว และแบบบังคับทิศทาง

ทุ่นระเบิดทุกชนิดจะมีโครงสร้างหลักเหมือนกัน ตรงที่มีดินระเบิดหลักจำนวนหนึ่งมากน้อยตามวัตถุประสงค์ในการผลิต เพื่อใช้ทำลายเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป นอกจากดินระเบิดหลักแล้ว ยังมีชนวนที่ทำหน้าที่ในการจุดระเบิด ในชนวนนั้นจะมีกลไกการจุดระเบิดเพื่อให้เกิดประกายไฟจุดเชื้อปะทุที่ประกอบ อยู่ในชนวน ซึ่งเชื้อปะทุนั้นจะบรรจุดินระเบิดที่มีอำนาจในการทำลายสูงกว่าดินระเบิด หลัก แต่จะมีจำนวนดินระเบิดน้อยกว่า เมื่อชนวนถูกทำให้ระเบิดด้วยวิธีใด ๆ ตามการออกแบบและการใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยการกด แรงดึง การเอียง สั่นสะเทือน หรือกระแทก แรงระเบิดจากชนวนจะทำให้ดินระเบิดหลักระเบิดเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อเนื่องใน เวลาสั้นที่สุด ทำให้อากาศในบริเวณนั้นเกิดแรงอัดอย่างรุนแรง เพื่อทำลายเป้าหมาย หรือทำให้เปลือกของทุ่นระเบิดแตกเป็นสะเก็ดพุ่งออกรอบบริเวณหรือบังคับทิศ ทาง ใกล้ ไกล ตามการออกแบบของทุ่นระเบิดแต่ละชนิด

สิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบคือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีพื้นที่ซึ่งได้ถูกปนเปื้อนโดยทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ และยังคงมีปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำรวจทั่วถิ่น ท่องทั่วไทย by ลุงนก

Q Field งานสำรวจง่ายๆ จบได้ด้วยสมาร์ทโฟน

QField เป็นแอพพลิเคชั่นเสริมของโปรแกรม QGIS ซึ่งออกแบบมาสำหรับการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเช่น Shapefile มาอัพเดทโดยตรงในงานสำรวจได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเขียนแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง โดยสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีทาง Google Play Store

ขั้นตอนการทำงานด้วย QField

Thitipat Wongsawan

Geographist Bs.D Geography Naresuan University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store